اساتید

دارای مدرک کارشناسی رشته مديريت صنعتى  ازدانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين. دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته MBA از دانشگاه علامه طباطبایی. كارشناس آموزش شرکت گداختار و عضو كميته راهبرى استقرار سيستم مديريت كيفيت ايزو ٩٠٠٠ در سال 75 تا 79. رئيس واحد آموزش شركت گداختار و بعد از آن مدير ادارى اين شركت و سپس معاونت ادارى و مالى گداختار در سال 1379. قائم مقام مديرعامل و عضويت هيات مديره شركت گداختار . ایشان با تاسيس يك شركت مادر تخصصى در سال ٨٢ با محوريت سرپرستى كسب و كارهاى موجود و در حال توسعه شركت، تحت عنوان " گروه توسعه و نوسازى صنايع گداختار" گام هاى تغيير و تحول را براى گداختار هموار تر نموده اند و از سال ٨٢ با موافقت هيات مديره به عنوان مديرعامل اين هولدينگ منصوب شدند. در فاصله سالهاى ٨٧ تا ٩٣ طى دو دوره به عضويت هيات مديره بزرگترين سنديكاى سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران درآمده و به عنوان نائب رئيس هيات مديره انجمن استصنا با حكم وزير نفت به عضويت شوراى عالى توسعه توان ملى منصوب شده اند. در سال 93 در دوره DBA مشترك دانشگاه شريف و سازمان مديريت صنعتى با گرايش مديريت دانش بر اساس مدل جهانى MAKE شركت كرده و در حال حاضر آموزش هاى درسى را طى ٨  ماژول : فرهنگ ، استراتژى سازمانى، تسهيم دانش، نوآورى، رهبرى ، مديريت مالكيتهاى فكرى، خلق ارزش از دانش مشتريان از طريق داده كاوى، مديريت ارزش برمبناى سيستم دايناميك را تمام كرده و آزمون جامع را با موفقيت سپرى كرده و در آغاز راه تز دكترى می باشند.

Our website is protected by DMC Firewall!