اساتید

کارشناسی مهندسی شیمی و مدیریت اجرایی ،مدرس مدیریت استراتژیک مدرسه و کار IEDC .مدرس مدیریت عملکرد آکادمی جهانی Henkle ،مدرس  مدیریت افراد آکادمی Henkle. مدیر خدمات فنی مشتریان شرکت هنکل ایران، مدیر کشوری- تجاری صنعت خودرو- هنکل ایران، معاون مدیر کل صنایع چسب- هنکل ایران.

Our website is protected by DMC Firewall!