دروس عمومی دوره‌ها
درس‌های طراحی شده و موجود در مدرسه کسب و کار  صوفی بنابر مقتضیات هر دوره و با توجه به نیاز‌های هر گروه از جامعه مخاطب ارائه می‌گردند. تیم تولید محتوای مدرسه کسب و کار صوفی ‌بر آن است که کامل‌ترین و به روزترین محتوای علمی را در اختیار داشته باشد تا بتواند دانشجویان را از هر جهت به بهترین دانش روز مجهز نماید.

دروس دوره

گروه مالی/حسابداری
 • اقتصاد مدیریت
 • مدیریت مالی
 • حسابداری مدیریت
گروه بازاریابی
 • مدیریت بازاریابی
 • برند سازی
 • استفاده از شبکه های اجتماعی و محتوای دیجیتال در بازاریابی
گروه مدیریت عملیات
 • طراحی و توسعه محصول
 • مدیریت زنجیره تامین
 • طراحی و مدیریت کیفیت در فرایندها
گروه استراتژی
 • مبانی استراتژی
 • مدیریت استراتژیک
 • مباحث پیشرفته در استراتژی
گروه نوآوری و ارزش آفرینی
 • مبانی نوآوری در محصولات و خدمات
 • روش های تجاری سازی
 • ارزش آفرینی اجتماعی
گروه رهبری
 • مبانی رفتار سازمانی
 • اصول رهبری در سازمان های دانش بنیان
 • روش های خلق تحول پایدار در سازمان ها

جزئیات دروس دوره فوق لیسانس مدیریت

اقتصاد مدیریت
اقتصاد مدیریت به کاربرد اصول و روش های علم اقتصاد در تصمیم گیری های مدیریتی در سازمان ها می پردازد. این درس به مدیران امکان می دهد، تا در جهت اهداف سازمان محیط پیرامون کسب و کار را بهتر درک کنند. ویژگی محوری این درس آشنائی و تسلط بر مبنای دروس مدیریت مالی، بازاریابی پیشرفته و استراتژی است. اقتصاد مدیریت نگرش خاصی را به دانشجو می آموزد که می تواند راهنمای تصمیم گیری و عمل موثر باشد.
مدیریت مالی
این درس با تاکید بر نقطه نظرهای مالی و تصمیم گیریهای مدیریتی ،به بررسی مدیریت امور مالی در شرکتها و بازارهای سرمایه میپردازد.در این درس کلیه زمینه های امور مالی از جمله “ارزشیابی دارائیهای واقعی و دارائیهای مالی” ، “مدیریت ریسک و مشتقات مالی” ، ” ایجاد تعادل بین ریسک و بازگشت سرمایه قابل انتظار” و ” مدیریت مالی و سیاست پرداخت سود سهام” مورد بررسی قرار میگیرد. این درس با تاکید بر تحقیقات تجربی در جهت کمک به تصمیم گیریهای مدیریتی طراحی شده است
حسابداری مدیریت
در این درس به بررسی روشهای تحلیلی در جهت تصمیم گیریها و کنترل هزینه ها توسط مدیریت شرکتها یا سازمانهای انتفاعی پرداخته می شود. مباحثی چون ” هزینه تولید” ، “سیستمهای کنترل بودجه” ، سیستمهای ارزیابی عملکرد در رابطه با برنامه ریزی و هماهنگی” و “پایش بازدهی کسب و کار” مورد مطالعه قرار میگیرند. در این درس به موضوعاتی مثل “اصول سنجش عملکرد” ، “چگونگی ایجاد چارچوبی جهت ارزیابی مختصات رفتاری در کنترل سیستمها” و نیز ” چگونگی تاثیر روشهای متفاوت مدیریتی یک سازمان بر مقولات انگیزه و عملکرد” نیز پرداخته میشود
مدیریت بازاریابی
بازاریابی هسته اصلی یک کسب و کار زنده است و بر مبنای یک فلسبه سازمانی و اصول راهنمای آن در تعامل با مشتریان، رقبا، شرکاء و محیط پیرامون شکل می گیرد. هدف این درس افزایش توانمندی دانشجویان در زمینه های زیر است:
 • ارزیابی فرصت های بازار از طریق تحلیل واقع بینانه مشتریان، رقبا و همکاران و همچنین نقاط قوت و ضعف یک سازمان
 • توجه به استراتژی های بازاریابی موثر به منظور رسیدن به اهداف سازمان
 • پیاده سازی استراتژی بازاریابی به منظور بالا بردن شانس موفقیت در بازار
 • آموزش ابزار و روش های موثر در کاربرد اصول میارکتینگ در سازمان های ایرانی
برند سازی
هدف اصلی از این درس اینست که به دانشجویان درک بنیادی در مورد ساختن، اندازه گیری و مدیریت برند منتقل گردد. علاه بر مبانی نظری، این درس با استفاده از مطالعات موردی و نمونه های موفق در جهان اهمیت برند را در ایجاد مزیت رقابتی پایدار مورد بررسی قرار می دهد. دانشجویان با مطالعه برندهای موفق استراتژی های موفق در برندسازی را بررسی خواهند کرد تا به کاربرد آن در زمینه کاری خود پی ببرند
استفاده از شبکه های اجتماعی و محتوای دیجیتال در بازاریابی
در این درس استراتژی های بازاریابی دیجیتال و اجتماعی و پیاده سازی عملی آنها مورد مطالعه قرار می گیرند. شناخت کانال ها و پلتفرم های بازاریابی دیجیتال و اجتماعی و نحوه استفاده از آنها برای کسب و کار از طریق مراجعه به نمونه های موفق بین المللی بخش اساسی این درس خواهد بود. در این درس دانشجویان خواهند آموخت که چرا و چگونه می توانند از این روش های مدرن به سود سازمان خود استفاده کنند.
طراحی و توسعه محصول
اقتصاد مدیریت به کاربرد اصول و روش های علم اقتصاد در تصمیم گیری های مدیریتی در سازمان ها می پردازد. این درس به مدیران امکان می دهد، تا در جهت اهداف سازمان محیط پیرامون کسب و کار را بهتر درک کنند. ویژگی محوری این درس آشنائی و تسلط بر مبنای دروس مدیریت مالی، بازاریابی پیشرفته و استراتژی است. اقتصاد مدیریت نگرش خاصی را به دانشجو می آموزد که می تواند راهنمای تصمیم گیری و عمل موثر باشد.
مدیریت زنجیره تامین
این درس به مطالعه اجزای اصلی زنجیره تامین میپردازد. در این درس دانشجویان در جریان آخرین تفکرات و نظریات استراتژیک در رابطه با مقوله زنجیره تامین قرار گرفته و همینطور با روشها و ابزارهای کاربردی در جهت پیاده سازی آنها آشنا میشوند. عنوانهای مورد مطالعه این درس به شرح ذیل میباشد :
 • اصول مدیریت زنجیره تامین و مقوله مشتری
 • شبکه ها و سازمانهای مرتبط با زنجیره تامین
 • چرخه عمر محصول و پیامدهای آن بروی زنجیره تامین
 • روشهای پیش بینی تقاضا و مدیریت موجودی انبار
 • فرایندهای زنجیره تامین
 • سیستمهای اطلاعاتی در رابطه با زنجیره تامین
 • بررسی عملکرد و شاخصهای زنجیره تامین
 • زنجیره های تامین ناب
 • مدیرت ریسک
 • مقولات قانونی و اخلاقی
طراحی و مدیریت فرایندها
محور اصلی این درس یادگیری و کاربرد مفاهیم و روش های طراحی و بهبود در فرایندهای کسب و کار استو دانشجویان خواهند آموخت که چگونه فرایندهای مختلف در محل کار را تجزیه و تحلیل کنند و روش های موثر برای بهبود آنها را به کار بندند. یادگیری و استفاده از ابزار لازم برای مدل سازی فرایندها یکی از بخش های مهم این درس است. یکی از اهداف کلیدی این درس اینست که نگرش فرایند محور در عملیات سازمان را توضیح داده و بر اهمیت مدیریت بهینه این فرایندها در پیاده سازی استراتژی سازمان تاکید نماید. مقولاتی چون مدیریت کیفیت و فلسفه شش سیگما نیز بخشی از این درس خواهند بود
مبانی استراتژی
توسعه توانائی دانشجو در تفکر استراتژیک، تحلیل محیط رقابتی و تعیین موقعیت سازمان در این محیط محور اصلی این درس را تشکیل می دهد. در این درس نظریه های پایه ای و چارچوب هائی که مبانی استراتژی موفق کسب و کار را تشکیل می دهند همراه با ابزار شناخته شده در تحلیل استراتژی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. آموزش استفاده صحیح از ابزاری چون SWOT، پنج نیروی پورتر، تحلیل توانمندی ها و نقشه استراتژی با استفاده از مطالعات موردی و مثال های واقعی و کاربردی از بخش های دیگر این درس خواهند بود
مدیریت استراتژیک
برای موفقیت در بازار و مواجهه مثبت با تغییرات آن، مدیران باید منابع و توانائی هائی را که برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار لازم هستن خلق کنند و به توسعه آنها همت گمارند. روشی که مدیران برای خلق مزیت رقابتی به کار می گیرند در قلب استراتژی سازمان قرار دارد. در این درس دانشجو با کسب مهارت در تحلیل محیط کسب و کار روش های طراحی استراتژی و ساختار مناسب برای اجرای آن را فرا خواهد گرفت
مباحث پیشرفته در مدیریت استراتژیک
محتوای این درس با استفاده از آخرین تجارب سازمان های موفق و آخرین نظریه های کاربردی در مدیریت استراتژیک نتظیم خواهد شد. تاکید عمده این درس که با استفاده از مطالعات موردی ارائه خواهد شد جنبه های کاربردی استراتژی در دنیای پیچیده امروز و فرداست. مطالعات موردی بر مبنای ترکیب دانشجویان هر کلاس و زمینه های مورد نیاز آنها انتخاب خواهند شد
مبانی نوآوری در محصولات، خدمات و فرایندها
نوآوری در تمام زمینه های کسب و کار شرط لازم برای بقا و رشد سازمان هاست. در این درس چالش ها و فرصت ها در مدیریت نوآوری مورد بحث قرار خواهند گرفت. نقش نوآوری در توسعه سازمان ها، ایجاد فضای مناسب برای رشد نوآوری، مدیریت هدفمند فرایندهای نوآوری و سیستم های پاداش و تشویق از جمله مطالبی هستند که در این درس مورد بررسی و مطالعه قرار خواهند گرفت
روش های تجاری سازی
نوآوری در نهایت یعنی جا انداختن یک ایده مفید در بازار. در این دیدگاه نوآوری فقط در پذیرش بازار معنی پیدا می کند. تمرکز این درس بر نحوه تبدیل نوآورانه دانش به محصولات و خدمات تجاری است. این درس در کنار تعریف مفهوم عام تکنولوژی ارتباط تنگاتنگ سه عنصر تکنولوژی، بازار و پیاده سازی را مورد بررسی قرار خواهد داد. نحوه شتاب بخشیدن و مدیریت ریسک در مراحل تجاری سازی از مطالب کلیدی این درس خواهند بود
ارزش آفرینی اجتماعی
در این درس استفاده از مبانی و روش های کسب و کار در بخش خصوصی به منظور حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این درس دانشجویان ضمن آشنائی با مفاهیم و نمونه های موفق در ارزش آفرینی اجتماعی به بررسی فرصت ها و چالش های موجود در این زمینه رو به رشد در کسب و کار خواهند پرداخت.
مبانی رفتار سازمانی
این درس 4 هدف کلی را دنبال می کند :
 • انتقال مفاهیم نظری در مورد رفتار افراد و گروه ها در یک سازمان با استفاده از آخرین دانسته های علمی در روانشناسی، علم اعصاب و روانشناسی اجتماعی
 • کسب مهارت در مواجهه با رفتارهای موجود در شرایط مختلف در درون سازمان های مدرن
 • درک مفاهیمی چون انگیزه و رفتارهای ناشی از آن و تلاش برای توسعه سازمان از طریق توسعه همه جانبه افراد
 • افزایش مهارت و توانائی های دانشجویان در ارتباط موثر، کار تیمی و تصمیم گیری در مقولات مربوط به سرمایه های انسانی
اصول رهبری در سازمان های دانش بنیان
باارزش ترین دارائی سازمان های دانش بنیان سرمایه های انسانی آن هستند. این افراد فقط هنگامی دانش و توان خود را در خدمت اهداف سازمان قرار می دهند که به چشم انداز و مسیر سازمان اعتقاد داشته باشند. در این سازمان ها، روش های متداول رهبری از بالا نه تنها موثر نیستند بلکه موجب از بین رفتن امکانات و استعدادهای سازمان خواهند شد. فرایندهای رهبری موثر در این نوع از سازمان ها نیاز به رهبرانی دارند که همواره منافع جمع را فراتر از منافع شخصی می بینند و با حفظ اصالت و تمامیت فردی قادرند تا همه امکانات سازمان را در جهت رسیدن به چشم انداز مشترک بسیج کنند. این درس با استفاده از آخرین دانش و تجربیات بشر، مسیر پرورش چنین رهبرانی را مورد بحث قرار می دهد و با استفاده از نمونه های موفق بین المللی کاربرد رهبری موثر در موفقیت سازمان ها را به نمایش می گذارد
روش های خلق تحول پایدار در سازمان ها
تغییر بلا انقطاع شرایط و محیط پیرامون هر سازمان بخش اجتناب ناپذیر در رهبری سازمان هاست. کمتر مدیر ارشدی را می توان یافت که نداند و یا نخواهد سبب ایجاد تحول در درون سازمانش گردد ولی در عمل بیش از 75% از پروژه های تحول شکست می خورند و به اهداف تعیین شده نمی رسند. در این درس با نگاهی عمیق به ادبیات تحول در باره آخرین روش ها در امر تحول فردی و سازمانی صحبت خواهد شد. دانشجویان با اشراف به تمام روش های شناخته شده در امر تحول خواهند توانست روش مناسب برای سازمان خود را تشخیص داده و آن را به کار گیرند
پروژه نهائی
زمان تعیین شده برای انجام این پروژه 6 ماه است که در آن دانشجو باید یک مسئله موجود در محل کار را تحلیل کرده راه حل مناسبی را برای آن پیشنهاد کند. آمادگی برای تعریف این مسئله از بدو ورود دانشجویان به دوره آغاز خواهد شد.
این پروژه و نحوه اجرای آن هم از تفاوت های اساسی مدرسه کسب و کار صوفی با سایر مدارس موجود است. این تفاوت هم باز از تصمیم کلیدی ما مبنی بر استفاده از مدیران با تجربه بخش خصوصی ناشی می شود.
پروژه ها در تیم های 3-4 نفری انجام می شوند. هر پروژه یک اسپانسر و یک یا چند منتور خواهد داشت. اسپانسر یک شرکت یا مجموعه صنعتی بازرگانی است که میخواهد یک مسئله مهم را حل کند. منتور ها اساتید ما هستند.
نحوه اجرای کار به صورت زیر است:
تیم اجرائی با همکاری اساتید چندین پروژه را از شرکت های مختلف تعریف می کند. در شرکت مربوطه یک نفر مسئول مدیریت پروژه می شود.
در یک روز مشخص قبل از پایان دوره 18 ماهه نظری همه اسپانسر ها پروژه های خود را به دانشجویان معرفی می کنند. هر اسپانسر حدود 30 دقیقه در باره پروژه و اهمیت آن صحبت خواهد کرد.
بعد از معرفی پروژه ها دانشجویان 3 اولویت اصلی خود را انتخاب می کنند.
مدیران مدرسه به همراهی اساتید تیم ها را بر مبنای درخواست دانشجویان، شناخت اساتید و توازن در گروه ها تعیین می کنند.
این تیم ها در زمینه های مختلف مثل بازاریابی، مالی و غیره از راهنمائی اساتید برخوردار می شوند.
هر یک از اساتید حداقل یک تیم را برای منتورینگ انتخاب خواهد کرد. اساتید می توانند برای بیش از یک تیم منتور بشوند.
ما در کنار این تیم ها از شتاب دهنده مپس و سایر امکانات استفاده خواهیم کرد.
خروجی پروژه یک طرح است که آماده کلید خوردن برای اجراست. همه ابزار لازم برای اجرا در مرحله پروژه باید تعریف و ایجاد شده باشد.
در انتهای دوره این تیم ها باید رضایت اسپانسر و شرایط مدرسه را احراز نمایند. گزارش کامل پروژه باید شامل تحلیل مالی دقیق، استراتژی و نحوه پیاده سازی حل مسئله باشد.
Our website is protected by DMC Firewall!